Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ  είναι ένα σύγχρονο, από κάθε άποψη, Εργαστήριο Μικροβιολογικών  Εξετάσεων, που έχει ως κύριο μέλημα την έγκυρη και σωστή διάγνωση, αλλά και την άριστη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Δωδεκανήσου αλλά και των ξένων επισκεπτών της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας σειράς εξετάσεων, που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής, είναι ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το εργαστήριο μας.

     Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο δημιουργήσαμε το ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ, ένα από τα πιο σύγχρονα Μικροβιολογικά Εργαστήρια. Σε μία έκταση, εσωτερικών & εξωτερικών εγκαταστάσεων, περίπου 500 τ.μ., το κτίριο ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου και μετατράπηκε σε ένα πολυτελές διαγνωστικό κέντρο, φιλικό και προσιτό προς στον ασθενή, που σέβεται τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.

     Η ιατρική ομάδα, οι τεχνολόγοι των ιατρικών μηχανημάτων και όλο το προσωπικό του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ, συνδυάζοντας εμπειρία, όρεξη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ιατρικής Μικροβιολογίας, είναι σε θέση να ανταποκριθούν, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, σε κάθε απαίτηση και ανάγκη των ασθενών τους.

IATRIKO RHODES Medical laboratories is a modern, in every perspective, Laboratory of Microbiological Tests, which has as its main concern the valid and correct diagnosis, but also the excellent service of the residents of the Dodecanese and its foreign visitors. A necessary condition for performing a series of examinations, which fully meet the modern needs of medicine, is the modern medical equipment used by our laboratory.

So at this level we created IATRIKO RHODES Medical Laboratories, one of the most modern Microbiological Laboratories. In an area of ​​internal & external facilities, approximately 500 sq.m., the building was completely reconstructed and turned into a luxurious Medical Center, friendly and accessible to the patient, which respects people with mobility difficulties.

The medical team, the technologists of the medical analysers and all the staff of IATRIKO RHODES Medical Laboratories, combining experience, interest and comprehensive training in all fields of modern Medical Microbiology, are able to respond, with reliability and efficiency, to every requirement and every need of their patients.

No comments.