Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ / STD), Μοριακός Έλεγχος

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ / STD), Μοριακός Έλεγχος

Check up - mylab - Μικροβιολογικό Θεσσαλονίκη

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) – γνωστά και ως αφροδίσια – είναι λοιμώξεις που μεταδίδονται κατά κύριο λόγο μέσω της σεξουαλικής επαφής. Μπορεί να συμβούν σε όλους τους σεξουαλικώς ενεργούς ανθρώπους, ανεξαρτήτως σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ΣΜΝ μένουν αδιάγνωστα επειδή συνοδεύονται από ελάχιστα ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόληψη, μέσω του τακτικού ελέγχου.

Το πακέτο εξετάσεων περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο HIV (AIDS) για την ανίχνευση του ιού που προκαλεί το aids
  • Έλεγχο Ηπατίτιδας:  ANTI HAV (ηπατίτιδα Α), ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ HBSAG (ηπατίτιδα Β), ANTI HCV (ηπατίτιδα C)
  • Έλεγχο σύφιλης
  • Μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)
  • Μοριακό έλεγχο για άνδρες και γυναίκες, για Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis), Γονόκοκκο (Neisseria gonorrhoeae), Μυκόπλασμα (Mycoplasma genitalium), Μυκόπλασμα (Mycoplasma hominis), Ουρεάπλασμα (Ureaplasma urealyticum & Ureaplasma parvum) και Τριχομονάδα (Trichomonas vaginalis). Έρπητα HSV ½ και HIV Proviral.

Πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν άμεσα την κατάλληλη θεραπεία για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα επειδή πολλά από αυτά δεν έχουν συμπτώματα ή έχουν αρκετά μη ειδικά συμπτώματα, γεγονός που κάνει δύσκολη την αναγνώρισή τους. Το στίγμα γύρω από τα ΣΜΝ αποθαρρύνει επίσης πολλούς ανθρώπους από το να εξεταστούν, αλλά ο εργαστηριακός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος για να αναγνωρισθούν με βεβαιότητα αυτά τα νοσήματα. Αν παραμείνουν χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως υπογονιμότητα και βλάβες εσωτερικών οργάνων.

Ποιοι πρέπει να ελεγχθούν για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα;

Ο Έλεγχος για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα είναι σημαντικός για:

  • Άτομα που φοβούνται ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί σε κάποιο ή κάποια από τα νοσήματα που ελέγχονται με αυτήν την εξέταση
  • Άτομα των οποίων ο / η σύντροφος έχει διαγνωσθεί με κάποιο από τα αυτά τα νοσήματα και επιθυμούν να ελέγξουν το δική τους κατάσταση
  • Άτομα που έχουν συμπτώματα συμβατά με κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσο

No comments.