ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • FISH ANIXNΕΥΣΗ YΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • FISH ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΜEΡΙΔΙAKΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • Β’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ B ́MEΣOΓEIAKHΣ ANAIMIAΣ
 • B ́MEΣOΓEIAKH ANAIMIA (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • Β’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
 • ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΑ PRADER –WILLI/ ANGELMANN
 • ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ / ΥΠΟΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ) (23 ΣΥΝΔΡΟΜΑ) ΜΕ PCR/MLPA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΜΕ PCR/MLPA:
  1. 1p36 deletion syndrome
  2. 2p16 microdeletion
  3. 3q29 microdeletion
  4. 9q22.3 microdeletion
  5. 15q24 deletion syndrome
  6. 17q21 microdeletion
  7. 22q13 / Phelan–McdermidCri du Chat syndrome,
  8. 5p15DiGeorge syndrome
  9. 22q11 veloc. /CatDiGeorge region 2,
  10. 10p15Langer–Giedion syndrome,
  11. 8qMiller–Dieker syndrome,
  12. 17pNF1 microdeletion syndrome
  13. Prader–Willi / Angelman
  14. MECP2 / Xq28 duplication
  15. ΖΖRubinstein–Taybi syndrome
  16. Smith–Magenis syndromeSotos syndrome
  17. 5q35.3WAGR syndrome
  18. Williams syndromeWolf–Hirschhorn 4p16.3
 • FISH ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ DI–GEORGE/VCFS/CAT EYE (22q11)
 • FISH ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS (7q11.23)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ)
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣ-ΜΟΙ)
 • ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΤΥΠΟΥ Ι/ΙΙ/ΙΙΙ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ

No comments.