ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 • ΠΑΡΒΟΪΟΣ 19 IOΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ (ΗPV)–
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV 1,2)
 • ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VZV)
 • ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 8 (HHV–8)
 • ΙΟΣ HHV –ΤΥΠΟΣ 6 & 7
 • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ gondii
 • ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΙΟΣ (CMV)
 • ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ (M.hominis)
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ (U.urealyticum)

ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ+AMNIO–PCR+ΔF508+ΜΕΤΡΗΣΗ A ́ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (AFP)/ΔΕΙΓΜΑ ΑΜΝΙΑΚΟY ΥΓΡΟY
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ +CVS–PCR + ΔF508 / ΔΕΙΓΜΑ XOΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟY ΑΙΜΑTΟΣ
 • ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΟΥ
 • FISH ΓΙΑ ANIXNΕΥΣΗ YΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • FISH ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΜEΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • METAΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ– ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ(ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
 • SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • ΜΟΡIAKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΝΟΚΥΣTIΚΗΣ ΝΟΣΟΥ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ Χ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΑ PRADER–WILLI/ANGELMANN – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ – ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ (ΔΙΕΥΡΥ-ΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ) (23 ΣΥΝΔΡΟΜΑ) ΜΕ PCR/MLPA
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) ΜΕ PCR/MLPA
  • 1p36 deletion syndrome
  • 2p16 microdeletion
  • 3q29 microdeletion
  • 9q22.3 microdeletion
  • 15q24 deletion syndrome
  • 17q21 microdeletion
  • 22q13 / Phelan–McdermidCri du Chat syndrome,
  • 5p15DiGeorge syndrome
  • 22q11DiGeorge region 2,
  • 10p15Langer–Giedion syndrome,
  • 8qMiller–Dieker syndrome,
  • 17pNF1 microdeletion syndromePrader–Willi / Angelman
  • MECP2 / Xq28 duplicationRubinstein–Taybi syndrome
  • Smith–Magenis syndrome
  • Sotos syndrome 5q35.3
  • Wagr syndrome
  • Williams syndrome
  • Wolf–Hirschhorn 4p16.3

 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΛΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ)
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SRY (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
 • ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE/BECKER (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣ-ΜΟΙ)
 • ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) TYΠΟΥ Ι/ΙΙ/ΙΙΙ
 • FISH ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Di–GEORGE/VCFS/Cat Eye (22q11)
 • FISH ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS (7q11.23)
 • FISH ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ PRADER–WILLI/ANGELMAN (15q11–q13)
 • ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΜΙΞΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΔΙΣΩΜΙΑΣ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΖΕΥΓΟΣ

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • SCREENING ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΔF508 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HLA ANTIΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΗLA DQA)

ΑΝΔΡΕΣ

 • SCREENING ΥΠΟΓΟΝΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΟΣ (ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ, ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, –ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ)
 • FISH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, HΗV 6,7, CMV, EBV) – 5 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΟΙΟΥΣ (HSV 1,2, CMV ) – 3 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ– ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΖΙ ( V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜ, MTHFR 677)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΡΑΓΟ-ΝΤΕΣ ΜΑΖΙ (V Leiden –FV, ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210/ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ, MTHFR 677, MHTFR Α1298C, FV R2(H1299), ApoB (Απολιποπρω-τεϊνη B),ΡΑΙ–1 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ 4G/5G, Apo E(Απολιποπρωτεϊνη E), ACE–D/I ME PCR, HPA1(1a/1b), FXIII(V34L), β–ινωδογόνο)
 • GP1A
 • CETP
 • Μ Ο Ρ Ι Α Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η ( Ο Υ Ρ Ε Ο Π Λ Α Σ Μ Α , Μ Υ ΚΟ Π Λ Α Σ Μ Α , Χ Λ Α Μ ΥΔ Ι Α ) ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HHV 6,7, CMV, EBV)

ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΥ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ (ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣ-ΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ, ΤΟΧΟ, HSV 1,2, HΗV 6,7, CMV, EBV )
 • FISH ANIXNΕΥΣΗ YΠΟΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 • Β ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ –ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ –ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • PGD ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ME FISH (3 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ)
 • PGD ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ME FISH (2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ)
 • PGS ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ME FISH
 • PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • PGD MΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ KAI ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (HLA)
 • PGD ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
 • PGD DUCHENNE/BECKER ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ
 • PGD ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
 • PGD ΝΩΤΙΑΪΑΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑΣ (SMA)
 • PGD ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΑRFAN
 • PGD RET (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 –MEN2)
 • PGD APC (ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ)
 • PGD ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ
 • PGD ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΙMPERFECTA
 • PGD ΓΙΑ HLA ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
 • PGD ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚOY ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

No comments.