ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (30 ΓΟΝΙΔΙΑ)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ/ΟΩΘΗΚΩΝ

 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2 (ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA2
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CHEK2
 • Fc ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)CYP2A6*4 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΤΑΜΟΞΙΦΕΝΗ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ – ΕΝΤΕΡΟΥ

 • ΓΟΝΙΔΙΟ APC – ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ APC
 • ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ HNPCC– ΣΥΝΔΡΟΜΟ LYNCH (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ MHS2, MLH1, MSH6)
 • ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ MHS2, MLH1, MSH6
 • ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΥΗ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 7/13)
 • K–ras ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 1,2)
 • Fc ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (FcγRs) ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ
 • c–KIT METAΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 9/11/13/17)
 • c–KIT METAΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΟΥ ΕΞΩΝΙΟΥ 9)
 • PDGFRa ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 12/18
 • P53 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 4/5/6/7/8/9)
 • ΜETAΛΛΑΞΗ P53BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 11/15)
 • P13K ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (SEQUENCING ΤΩΝ ΕΞΩΝΙΩΝ 9/18/20)
 • PTEN ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • P16 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ (ΠΛΗΡΕΣ SEQUENCING)
 • GLEEVEC ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • UGT1A1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ – ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ IRINOTECAN
 • ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (M S I)

No comments.