Μεταβολικό Πάνελ (Comprehensive Metabolic Panel)

Μεταβολικό Πάνελ (Comprehensive Metabolic Panel)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Με το βασικό μεταβολικό πάνελ έχουμε μία εποπτική εξέταση της υγείας των κύριων οργάνων του οργανισμού, που ‘δημιουργούν’ τον μεταβολισμό. Ως μεταβολισμός ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών του αναβολισμού (“χτίσιμο” του οργανισμού) και του καταβολισμού (“αποδόμησης” του οργανισμού).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ

Το μεταβολικό πάνελ χρησιμοποιείται

 • στον βασικό αιματολογικό προληπτικό έλεγχο της υγείας
 • ως πρώτη ομάδα εξετάσεων για τις συχνότερες καταστάσεις αδιαθεσίας

Με τις εξετάσεις ελέγχονται τα κύρια όργανα – λειτουργίες του οργανισμού, και τα βασικά ιχνοστοιχεία :

 •  το ήπαρ, το βασικό μεταβολικό όργανο που παρασκευάζει τα περισσότερα ένζυμα και τις πρωτεΐνες.
 •  οι νεφροί, τα όργανα απέκκρισης των καταλοίπων των καύσεων.
 •  οι ηλεκτρολύτες που είναι ρυθμιστές της ενυδάτωσης.
 •  τα επίπεδα του σακχάρου που είναι το ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού.
 •  οι πρωτεΐνες του αίματος, τα δομικά συστατικά των οργάνων και του ανοσοποιητικού.
 •  ο μηχανισμός ανακύκλωσης των ερυθρών κυττάρων.

Αποκλίσεις στις τιμές των αναλύσεων του βασικού μεταβολικού πάνελ μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση πολλών νοσημάτων του οργανισμού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το μεταβολικό πάνελ είναι μέρος του βασικού check up και μπορεί να πραγματοποιείται σε τυχαία χρονική βάση, σαν εικόνα βασικών στοιχείων της υγείας μας, ενδιάμεσα στα προγραμματισμένα Check up. Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται, είναι οι:

 • Σάκχαρο(Glu) Ελέγχεται πιθανή υπερ-γλυκαιμία ή υπο-γλυκαιμία καθώς και ο υποκλινικός λανθάνων διαβήτης (προδιαβητική κατάσταση). Πλέον χρήσιμη είναι η μέτρηση του σακχάρου 2-ώρου, δηλαδή του σακχάρου μετά από δύο ώρες από γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες και σάκχαρα, με το οποίο ανιχνεύεται η προδιάθεση διαβήτη με μεγαλύτερη ευαισθησία.
 • Ασβέστιο (Ca) Οι εκτός των αναμενόμενων ορίων τιμές του συσχετίζονται με πολλές ενδοκρινολογικές διαταραχές (π.χ. θυρεοειδούς και παραθυρεοειδούς αδένα), έλλειψη βιταμίνης D, αλλά και άλλες σοβαρές ασθένειες.
 • Πρωτεΐνες ολικές – αλβουμίνες – σφαιρίνες και λευκωματικό πηλίκο (TP,Alb,Glob) Το σύνολο των στοιχείων αυτών, παράγονται και ρυθμίζονται από τον μεταβολισμό του ήπατος και συσχετίζονται άμεσα με την γενικότερη υγεία του οργανισμού και του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Ηλεκτρολύτες- νάτριο, κάλιο, χλωριούχα, διοξείδιο του άνθρακα (Na,K,Cl, CO2) Πιθανές ανισορροπίες μπορεί να εμφανισθούν σε πλήθος καταστάσεων – ασθενειών, που προκαλούν εξαιρετικά δύσκολο χημικό περιβάλλον στον οργανισμό και επηρεάζουν σημαντικές λειτουργίες όπως αυτών της καρδιάς – μυών, των νεφρών και του εγκεφάλου.
 • Ουρία και κρεατινίνη (Urea,Crea) Είναι τα προϊόντα καύσης του καταβολισμού, που αποβάλλονται από τα νεφρά. Αυξημένες συγκεντρώσεις στο αίμα μπορεί να συσχετίζονται με προσωρινή ή χρόνια μείωση της νεφρικής λειτουργίας ή και με απλή αφυδάτωση. Έμμεσα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα όπως για την καρδιακή λειτουργία και την αιμοποιητική ικανότητα, και για την επαρκή πρόληψη πρωτεϊνών.
 • Αλκαλική φωσφατάση, τρανσαμινάσες (ALP, ALT, AST) Είναι τα βασικά ένζυμα, που απαντώνται κυρίως στο ήπαρ και η χολερυθρίνη (TBil) είναι ‘απόβλητο’ που απεκκρίνεται μέσα από το ήπαρ, κατά την ανακύκλωση των γερασμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Στο σύνολό τους, αποτελούν μία καλή βιοχημική εικόνα της λειτουργικής ικανότητας και υγείας του ήπατος.

No comments.