Μεταβολικό Σύνδρομο

Μεταβολικό Σύνδρομο

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Παράγοντες κινδύνου, μεμονωμένα ή συνδυαστικά για καρδιαγγειακά – διαβήτη – νεφροπάθειες:

 • Κοιλιακό λίπος
 • Αυξημένο σάκχαρο / αντίσταση στην ινσουλίνη
 • Δυσλιπιδαιμία
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ

Οι ιατρικές εταιρίες εκτιμούν για τις ΗΠΑ, ότι 25% του πληθυσμού έχουν μεταβολικό σύνδρομο. Βρίσκεται το ίδιο συχνά σε όλες τις ηλικίες, και διαπιστώνεται σε άτομα υπέρβαρα, με σημαντική συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή περιοχή και περιορισμένες φυσικές δραστηριότητες.

Κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου είναι

Παράμετροι ( πρέπει να συνδιάζονται >3 )κριτήριο / μέτρο
Περιφέρεια μέσης≥102 cm σε άνδρες
≥88 cm σε γυναίκες
Τριγλυκερίδια≥150 mg/dL
Χοληστερίνη HDL<40 mg/dL σε άνδρες
<50 mg/dL σε γυναίκες
Αρτηριακή πίεση≥130 mm Hg συστολική
ή
≥85 mm Hg διαστολική
ή
σε φαρμακευτική θεραπεία αντιπερτασική
Σάκχαρο νηστείας≥100 mg/dL
ή
σε φαρμακευτική θεραπεία

Η πρώιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου είναι σημαντική, καθώς δίνει έως και πολύ αυξημένες πιθανότητες σε :

 • Σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα ( προκαλεί προθρομβωτικές τάσεις, υπέρταση )
 • Χρόνιες φλεγμονώδεις αντιδράσεις
 • Διαβήτη
 • Νεφροπάθειες
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Σάκχαρο νηστείας / σάκχαρο 2-ώρου (2 ώρες μετά από πλούσιο γεύμα) καθώς και η καμπύλη σακχάρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ικανότητας σωστής διαχείρισης του σακχάρου από τον οργανισμό.
 • Γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη HBA1c, είναι η μέτρηση των μέσων επιπέδων σακχάρου τις τελευταίες 45 ημέρες
 • Ινσουλίνη και c-πεπτίδιο, υπεύθυνες ορμόνες για την καύση του σακχάρου.
 • Λιπιδαιμικό προφίλ (χοληστερίνη, HDL-C, LDL-C, τριγλυκερίδια, ολικά λιπίδια, Apo A-100, Apo B, Lp(a) ) Γίνεται εκτίμηση του μεταβολισμού των λιπιδίων, και της διατροφικής συμμετοχής τους στις λαμβανόμενες μετρήσεις. Χρησιμοποιείται σαν ανεξάρτητος δείκτης κινδύνου του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • Η μικροαλβουμίνη ούρων 24-ώρου (Alb-U-24h) Ελέγχεται η υγεία των νεφρών και αξιολογείται σαν προγνωστικός δείκτης πιθανής νεφρικής ανεπάρκειας.
 • hs-CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη), ομοκυστεΐνη (Hcy)αδιπονεκτίνη Εκτιμούν την φλεγμονώδη αντίδραση που προκαλείται από το σύνδρομο.

No comments.