ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – SERVICES

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝBLOOD DRAW AT HOME

Διαβάστε περισσότερα εδώ! – See more!


ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣSPERM COLLECTION ROOM

Διαβάστε περισσότερα εδώ! – See more!


ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – VAGINAL SPECIMEN COLLECTION ROOM

Διαβάστε περισσότερα εδώ! – See more!


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μέσω e-mailRECEIVE TEST RESULTS via email

Διαβάστε περισσότερα εδώ! – See more!


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – STORAGE OF BLOOD SAMPLES

Δείτε περισσότερα εδώ! – See more!


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ – ADVISORY PREVENTION

Δείτε περισσότερα εδώ! – See more!ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ – WHEELCHAIR FREE ACCESS

Δείτε περισσότερα εδώ! – See more!


No comments.