ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Είναι ένα σύνολο μεταβολικών διαταραχών που προκύπτουν από υψηλά επίπεδα σακχάρου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο διαβήτης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Τύπος 1 – με εμφάνιση σε μικρότερες ηλικίες λόγω απώλειας ικανότητας παραγωγής ινσουλίνης
Τύπος 2 με εμφάνιση σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη και με πρόβλεψη ~ 9% στον γενικό πληθυσμός, κυρίως λόγω παχυσαρκίας – έλλειψης άσκησης

Ξεχωριστή κατηγορία είναι ο διαβήτης κύησης, που είναι μεταβατικός και δεν προκαλεί βλάβες στα όργανα καθώς είναι βραχύβιος. Ελέγχεται όμως για την ασφάλεια της κύησης και της ανάπτυξης του εμβρύου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κύριες ενδείξεις του διαβήτη είναι: Πολυουρία – Πολυδιψία-Πολυφαγία

Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου έχουν μακροχρόνια βλαπτική επίδραση σε όλο το αγγειακό σύστημα του οργανισμού. Οι σοβαρότερες παρενέργειες μη αποτελεσματικά ελεγχόμενου διαβήτη είναι:

  • Νεφροπάθεια
  • Απώλεια όρασης
  • Έλκη στα κάτω άκρα
    .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκοπός των περαιτέρω εξετάσεων είναι αφενός να διαπιστωθεί η επιτυχημένη ρύθμιση του διαβήτη για την ασφάλεια του οργανισμού από τον διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ

Οι εξετάσεις αυτές είναι οι :

Το Βασικό Check up
Γίνεται έλεγχος εάν ο διαβήτης έχει επιδράσει αρνητικά σε νεφρά, ήπαρ ή στο μεταβολισμό του οργανισμού και εάν έχει προκαλέσει φλεγμονές.
Γενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ, C-αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP, Σάκχαρο νηστείας, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη Ολική, Τριγλυκερίδια, HDL & LDL, Τρανσαμινάσες ALT & AST & γGT, αλκαλική φωσφατάση, Γενική ούρων

Με τις οποίες ανιχνεύονται κυρίως Αναιμίες, Φλεγμονές, Λοιμώξεις, Δυσπλασίες μυελού. Βραχυχρόνιες κεντρικές αλλά και τοπικές φλεγμονές, Σακχαρώδη διαβήτη / προδιάθεση σε διαβήτη, Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας, Εκτίμηση μεταβολισμού και διατροφής,Την ποσότητα και αναλογία των λιπιδίων του αίματος ως βασικός δείκτης μακροχρόνιου κινδύνου σε καρδιαγγειακά και δείκτη μεταβολικού προφίλ Εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας, πιθανή ενόχληση του ήπατος από χημικούς παράγοντες ή λοιμώξεις, Παθολογία και λοιμώξεις σε νεφρά και κύστη.

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1-c)
Η εξέταση δείχνει τα μέσα επίπεδα του σακχάρου για τις τελευταίες 45 ημέρες. Βάσει αυτής αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του διαβήτη.

Μικροαλβουμίνη ούρων 24ώρου (Αlb-U-24h)
Ελέγχει την υγεία των νεφρών στο διαβητικό ασθενή, έχοντας ιδιαίτερη προγνωστική αξία για την πιθανή βλάβη τους λόγω των αυξημένων επιπέδων σακχάρου.

Κάθαρση κρεατινίνης (crea – clearance)
Είναι το καλύτερο μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικής λειτουργίας των νεφρών με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι των κλασικών τεστ ουρίας και κρεατινίνης.

Ηλεκτρολύτες (Na+ / K+)
Είναι τα κύρια άλατα του οργανισμού, η συγκέντρωση των οποίων ρυθμίζεται από τους νεφρούς. Διαβητολογικά φάρμακα που μπορεί να συνδυάζονται με άλλες αγωγές μπορούν να απορυθμίσουν τους ηλεκτρολύτες με πολύ σοβαρές συνέπειες, κυρίως στην καρδιακή λειτουργία.

Γενική και καλλιέργεια ούρων
Σκοπός των αναλύσεων είναι να ελέγξουν επιπρόσθετα την υγεία των νεφρών, και κυρίως να αποκλείσουν την ύπαρξη πιθανής ασυμπτωματικής ουρολοίμωξης. Οι ουρολοιμώξεις σε διαβητικά άτομα είναι συχνές, καθώς το σάκχαρο εξέρχεται στα ούρα και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροβίων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι ακόλουθοι έλεγχοι προτείνονται με κριτήρια ηλικίας, κοινωνικών συνηθειών, προσωπικού – οικογενειακού ιατρικού ιστορικού.

Φρουκτοζαμίνη
Ελέγχει τα μέσα επίπεδα σακχάρου τις τελευταίες 5 ημέρες. Χρησιμοποιείται για:
τον διαβήτη κύησης
τον άμεσο έλεγχο της αποτελεσματικότητας αλλαγής στο θεραπευτικό σχήμα
σε περιπτώσεις τύπων αιμοσφαιρίνης όπου η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Βιταμίνη Β12
Ελέγχονται τα επίπεδα της βιταμίνης, τα οποία έχουν νευροπροστατευτική δράση έναντι της διαβητογενούς νευροπάθειας.

ΜΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Οι ακόλουθοι έλεγχοι γίνονται με κριτήρια – αξιολόγηση ηλικίας και προσωπικού – οικογενειακού ιστορικού

Υπέρηχος άνω -κάτω κοιλίας
Triplex καρδιάς – καρωτίδων – κάτω άκρων

No comments.