ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Τα νέα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της συστολικής / διαστολικής πίεσης σύμφωνα με το American College of Cardiology (ACC), είναι:

Φυσιολογική – Συστολική μικρότερη από 120 με Διαστολική μικρότερη από 80 mm Hg
Αυξημένη – Συστολική 120 με 129 και Διαστολική μικρότερη από 80 mm Hg
Υπέρταση στάδιο 1 – Συστολική 130 με 139 mm Hg ή Διαστολική 80 με 89 mm Hg
Υπέρταση σταδίου 2 – Συστολική πάνω από 140 mm Hg ή Διαστολική πάνω από 90 mm Hg
Υπερτασική κρίση – Συστολική πάνω από 180 Hg ή Διαστολική πάνω από 120 mm Hg
.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκοπός είναι να:
– ανιχνευθούν βιοχημικοί – ορμονικοί παράγοντες που προκαλούν πίεση
– εκτιμηθεί η υγεία του οργανισμού πριν την λήψη προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων – φαρμάκων
– ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και η επίδραση που έχει στον οργανισμό η θεραπευτική αγωγή

Επιλέγεται ο συνδυαστικός έλεγχος των:

Βασικό Check up
Γενική αίματος / Αιμοδιάγραμμα, Ταχύτητα καθίζησης ΤΚΕ, C-αντιδρώσα πρωτεϊνη CRP, Σάκχαρο νηστείας, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη Ολική, Τριγλυκερίδια, HDL & LDL, Τρανσαμινάσες ALT & AST & γGT, αλκαλική φωσφατάση, Γενική ούρων

Με τις οποίες ανιχνεύονται κυρίως Αναιμίες, Φλεγμονές, Λοιμώξεις, Δυσπλασίες μυελού. Βραχυχρόνιες κεντρικές αλλά και τοπικές φλεγμονές, Σακχαρώδη διαβήτη / προδιάθεση σε διαβήτη, Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας, Εκτίμηση μεταβολισμού και διατροφής,Την ποσότητα και αναλογία των λιπιδίων του αίματος ως βασικός δείκτης μακροχρόνιου κινδύνου σε καρδιαγγειακά και δείκτη μεταβολικού προφίλ Εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας, πιθανή ενόχληση του ήπατος από χημικούς παράγοντες ή λοιμώξεις, Παθολογία και λοιμώξεις σε νεφρά και κύστη.

Νάτριο, κάλιο, ασβέστιο (Να+, Κ+, Ca+)
Είναι άμεσα ρυθμιστικοί παράγοντες πίεσης. Μη αναμενόμενες τιμές μπορεί να έχουν προέλθει από ορμονική διαταραχή, προβληματική ενυδάτωση – ισοζύγιο νερού, λήψη φαρμάκων ή από άλλα παθολογικά αίτια.

TSH (θυρεοτρόπος ορμόνη), fT4 (ελεύθερη θυροξίνη)
Ελέγχεται πιθανή υπερλειτουργία του θυρεοειδούς, που είναι από τις πιο συχνές αιτίες ορμονοεξαρτώμενης υπέρτασης.

Ρενίνη, αλδοστερόνη
Είναι το ορμονικό σύστημα διαχείρισης των αλάτων του οργανισμού από τους νεφρούς και με άμεση επίδραση στην πίεση. Απαιτείται αιμοληψία στο σπίτι, χωρίς να έχουμε σηκωθεί από το κρεβάτι.

Κορτιζόλη ούρων 24ώρου (Cort-U-24h)
Υπολογίζεται η συνολική παραγωγή της επινεφριδικής ορμόνης του στρες, αυξημένα επίπεδα της οποίας, συσχετίζονται με το σύνδρομο Cushing που προκαλεί υπέρταση.

Λεύκωμα Ούρων 24 ώρου
Έλεγχος της υγείας των νεφρών που ρυθμίζουν την πίεση με την διατήρηση των συγκεντρώσεων των αλάτων, και τον σωστό βαθμό ενυδάτωσης

Κατεχολαμίνες και μετανεφρίνες ούρων 24ώρου
Ελέγχεται μέσω των ορμονών η πιθανότητα υπέρτασης λόγω φαιοχρωμοκυττώματος.

ΜΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Καρδιογράφημμα
Holter πιέσεως
Triplex καρδιάς
Triplex καρωτίδων
Υπέρηχος Νεφρών

No comments.