ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΛΗΡΗΣ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
– ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
– ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΧΛΑΜΥΔΙΑ
– ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΕ PCR 14 ΣΜΝ
– HPV-CMV-HSV-TOXO-CANDIDA-CHLAMYDIA-HSV1&2-HBV-RUBELLA-VARICELLA-LISTERIA-PARVOVIRUS

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ
– ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
– ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
– ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
– ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ (ΑΚΡΟΣΙΝΗ,ΦΩΣΦΚΙΝΑΣΗΣ,ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ROS), ΤΡΙΦ.ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP)
– ΠΡΟΣΤΑΤΗ (ΨΕΥΔ, ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΞ.ΦΩΣΦ, ΠΡΟΣΤ.ΦΩΣΦ, ΜΑΓΝ, γGT, Κ, ΝΑ
– ΣΠΕΡΜ.ΚΥΣΤΕΩΝ (ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ, ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΕΣ)
– ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ (ΟΥΔΕΤΕΡΗ Α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ, L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ, ΓΛΥΚΕΡΟΦΩΣΦΟΡΥΛΧΟΛΙΝΗ(GPC)

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
FSH-LH-GnRH-TESTO-ΚΟΡΤ-PRL-SHBG-DHEAS-T3-T4-TSH-ANASTALTINH-AMH

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ/ΣΠΕΡΜΑ ΑΝΤΡΑ
ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΙΣΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΑΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
– ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
– ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ Υ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
– FISH (ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΕΣ)
– ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNΑ (DFI)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠ/ΩΝ (ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA ΣΠ/ΩΝ)
– ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΣΠ/ΩΝ (ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΛΙΝΗΣ)
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ (HBA)
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ SORP)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ/ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ)
– ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΚΡΟΒ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛ ΥΛΙΚΟΥ
– ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ ΣΠ/ΩΝ (ΥΠΟΩΣΜΩΤΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ – ΣΠ/ΩΝ (HOS TEST))
– ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΣΠ/ΩΝ -ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΑΣ
– ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠ/ΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΚΡΟΣΩΜΑΤΟΣ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥς ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠ/ΩΝ
– ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠ/ΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΤΙΒΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΕΡΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΩΑΡΙΟΥ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΣΩΜΑΤΟΣ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟΥ-ΩΑΡΙΟΥ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡ
ΙΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (TRIPLEX ΟΡΧΕΩΝ, ΔΙΟΡΘΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ, ΚΤΛ)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ)

No comments.