ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ & ΩΟΘΗΚΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ & ΩΟΘΗΚΩΝ

TI EINAI
Τα καρκινώματα μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών στις ανεπτυγμένες χώρες, που σύμφωνα με τελευταίες έρευνες αφορούν μία στις τέσσερις γυναίκες, και μία στις οκτώ με επιθετική έκφραση καρκίνου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΣΗΜΑΣΙΑ
Βασικοί δείκτες κινδύνου είναι :

 • το οικογενειακό ιστορικό ( σε μαμά, αδελφή, θεία)
 • η μη τεκνοποίηση
 • η τεκνοποίηση μετά τα 30
 • μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 – BRCA2
  Αναφορές πολλές υπάρχουν για αυξημένο κίνδυνο και σε περιπτώσεις έκθεσης σε οιστρογόνα

Χαμηλό βάρος, υγιεινός τρόπος ζωής και σωματική κίνηση μπορούν να δράσουν προφυλακτικά για την εμφάνιση της νόσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Α. Δείκτες Νεοπλασίας βιοχημικοί

Ειδική σειρά αντιγόνων που παράγονται σε κάποια επίπεδα από τους φυσιολογικούς ιστούς. Σε νεοπλασίες καλοήθεις ή κακοήθεις, τα νεαρά κύτταρα παράγουν τα αντιγόνα σε αυξημένα επίπεδα λόγω του υψηλότερου μεταβολισμού τους.

Οι εξετάσεις χρησιμοποιούνται ως επιβεβαιωτικές απεικονιστικών μεθόδων, ή στην παρακολούθηση νόσων.

Αυτές είναι :

 • Yδατανθρακικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3) για μαστό
 • Yδατανθρακικό αντιγόνο 125 (CA 15-3) για ωοθήκες
 • Kαρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) για μαστό και ωοθήκες

Σε περιπτώσεις σοβαρής υποψίας νόσου, προτείνονται επιπρόσθετα οι εξετάσεις του

 • Πολυπεπτιδικού αντιγόνου ιστών (TPA)
 • Eιδικού πολυπεπτιδικού αντιγόνου (TPS)
 • Βλεννομιμητικού καρκινικού αντιγόνου (MCA)

Β. Γονιδιακή ανάλυση

Κατάλληλα πακέτα πρόληψης για τον μαστό – οωθήκες, είναι :

Ανίχνευση μεταλλάξεων σε BRCA 1, BRCA2, BALB2 (μετάλλαξη c.1100delC)

 • ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 επισκευάζουν κατεστραμμένες περιοχές του DNA (ογκοκατασταλτικά) ώστε να αποφεύγονται μεταλλάξεις των ιστών και οι καρινογεννέσεις.
  Οι μη φυσιολογικές μορφές των BRCA1 BRCA2 εμφανίζονται περίπου στο 10% του καρκίνου του μαστού.
  Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1, παρουσιάζουν ένα συνολικό κίνδυνο για ανάπτυξη της νόσου στο επίπεδο του 80% σε ηλικίες μέχρι και 90 ετών.
  Οι μεταλλάξεις στο BRCA1, έχουν συσχετισθεί και με τον καρκίνο των ωοθηκών με τον κίνδυνο να υπολογίζεται στο 55%.
  Το BRCA2 επίσης συμμετέχει στις μη φυσιολογικές του μορφές στην ογκογέννεση, με τα ποσοστά κινδύνου στο καρκίνο των οωθηκών να ανέρχονται σε 25%.
  Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA έχουν συσχετισθεί στους άνδρες με καρκίνου του μαστού και του προστάτη
  Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA έχουν επίσης συσχετισθεί με καρκινώματα του παγκρέατος, λευχαιμία και λεμφώματα.

Σε Άτομα υψηλού κινδύνου (φορείς παθογόνου μετάλλαξης – μεταλλάξεων) συστήνεται αναλόγως των αποτελεσμάτων να υποβάλλονται σε γεννητική συμβουλευτική και αυστηρό πρόγραμμα κλινικής επιτήρησης με :

 • Κλινική εξέταση του μαστού, ανά εξάμηνο, από την ηλικία των 25 ετών, ή και ετήσια μαστογραφία ή / και μαγνητική τομογραφία από την ηλικία των 25
 • Πιθανή επιλογή να υποβληθούν σε προληπτική μαστεκτομή λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία πιθανής διάγνωσης καρκίνου του μαστού στην ίδια την εξεταζόμενη ή στο οικογενειακό ιστορικό της
 • Πιθανή επιλογή της σαλπιγγο-ωοθηκεκτομής σε γυναίκες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει

No comments.