ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΔΕΛΦΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΔΕΛΦΩΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ

Το DNA τεστ πατρότητας καθορίζει κατά πόσο ένας άνδρας είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού. Αυτή η πληροφορία μπορεί να παραστεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις:

1) Για προσωπικούς λόγους όταν κάποιος θέλει να μάθει αν ένα παιδί είναι δικό του.

2) Για την επίσημη αναγνώριση της πατρότητας.

3) Σε περιπτώσεις διαζυγίων: διευθέτηση της διατροφής, διευθέτηση της κηδεμονίας, διευθέτηση του δικαιώματος επίσκεψης.

4) Για κληρονομικούς σκοπούς και δικαιώματα διαδοχής.

5) Για Ιατρικούς λόγους: Για να εξασφαλίσετε ότι είστε οι βιολογικοί γονείς ενός παιδιού που προήλθε από εξωσωματική γονιμοποίηση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το DNA τεστ πατρότητας προσφέρει μια ξεκάθαρη απάντηση στη πιθανότητα πατρότητος. Το εργαστήριο μας συνεργάζεται με Εξειδικευμένους Επιστήμονες (κατόχους διδακτορικού διπλώματος) και Πραγματογνώμονες στον τομέα της ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του DNA ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Χρησιμοποιώντας για τις αναλύσεις μας τουλάχιστον 17 γενετικούς δείκτες (παραπάνω δείκτες αναλύονται για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο) η στατιστική εγκυρότητα του αποτελέσματος είναι τουλάχιστον 99,999% σε περίπτωση που το γενετικό προφίλ του παιδιού και του πατέρα ταυτίζονται και 100% στην περίπτωση μη ταυτοποίησης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του γενετικού προφίλ του κάθε εξεταζόμενου και εν συνεχεία τον έλεγχο της πατρότητας, είναι σύμφωνη με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές, ενώ κάθε ανάλυση, ερμηνεία και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων, γίνεται προσωπικά από τον ειδικό πραγματογνώμονα του εργαστηρίου μας. Επιπρόσθετα, σε κάθε ανάλυση λαμβάνονται υπόψη σημαντικές παράμετροι όπως: α) η φυλή των υπό εξέταση ατόμων (λευκή, ασιατική, μαύρη) για τον υπολογισμό της συχνότητας εμφάνισης ενός γενετικού προφίλ στο γενικό πληθυσμό. β) η εμφάνιση μεταλλάξεων οι οποίες αν δεν ερμηνευθούν σωστά μπορούν αν αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Κάθε μετάλλαξη που ανιχνεύεται επιβεβαιώνεται με διαφορετική μεθοδολογία και αξιολογείται διαφορετικά, ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής της στο γενικό πληθυσμό. γ) για τους υπολογισμούς των συχνοτήτων εμφάνισης των γενετικών προφίλ και των μεταλλάξεων στο γενικό πληθυσμό χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένες πληθυσμιακές βάσεις δεδομένων

Για την πραγματοποίηση του DNA τεστ πατρότητας εξετάζονται οι δυο πλευρές (υποτιθέμενος πατέρας και παιδί).

Η συμμετοχή της μητέρας δεν είναι υποχρεωτική, αν και επιθυμητή, με τα αποτελέσματα να είναι εξίσου αποδεικτικά.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Το τεστ πραγματοποιείται μέσω σιελογόνου δειγματοληψίας που δεν είναι επίπονη και σας εγγυάται μεγάλη ευκολία στη λήψη, την αποστολή και την συντήρηση των δειγμάτων DNA.

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ

Εάν έχετε ανάγκη να χρησιμοποιήσετε το DNA τεστ πατρότητας για δικαστικούς αγώνες, σας παρέχουμε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα των αναλύσεων, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στο Δικαστήριο (Ελλάδα και Ευρώπη), χάρη στη διεθνή επιστημονική ομάδα των πραγματογνωμόνων που συνεργαζόμαστε. Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα στο Δικαστήριο, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν δώσει την προκαταρκτική συγκατάθεσή τους . (*υπηρεσία με επιπλέον χρέωση)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ολοκληρώνονται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας. Παραλαμβάνετε πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία περιέχει τα εργαστηριακά αποτελέσματα και αναλυτικά συμπεράσματα επικυρωμένα από τον πραγματογνώμονα του εργαστηρίου μας. Σας παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας στις 5 εργάσιμες ημέρες. (*υπηρεσία με επιπλέον χρέωση). Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στο άτομο που έκανε την αίτηση και σύμφωνα με τον τρόπο επιλογής του: ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, αυτοπροσώπως .

DNA Τεστ με Νομική Ισχύ, σε Αστικές Υποθέσεις. Εξακρίβωση Βιολογικών Δεσμών.

Το εργαστήριο μας συνεργάζεται άμεσα με Δικαστικούς Πραγματογνώμονες εγγεγραμμένους στις λίστες που τηρούνται στα αρχεία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας και είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Για τη διενέργεια ενός DNA τεστ με νομική ισχύ, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να δώσουν την προκαταρκτική συγκατάθεσή τους για την ανάλυση του βιολογικού τους υλικού. Στη συνέχεια ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας πραγματοποιεί την ταυτοποίηση των προσώπων με την επίδειξη επίσημων εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης κτλ.) και τη δειγματοληψία, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του «on line πρωτοκόλλου δειγματοληψίας». Κάθε έκθεση νομικής ισχύος που εκδίδεται από το εργαστήριο μας, υπογράφεται από δύο Δικαστικούς Πραγματογνώμονες.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το εργαστήριό μας, σας προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας του προσωπικού σας γενετικού προφίλ, αυτό που σας κάνει μοναδικό σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και σας προσφέρει πρακτικές λύσεις στην καθημερινή ζωή. Η γενετική ταυτότητα επιτρέπει την αποκλειστική ταυτοποίηση ενός ατόμου και γι’ αυτό το λόγο, όλο και περισσότερες οικογένειες αλλά και μέλη οργανώσεων αποφασίζουν να καταγράψουν το γενετικό προφίλ τους, το οποίο μπορεί να τους παραστεί χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις:

  1. Οποτεδήποτε κριθεί αναγκαία η ταυτοποίηση ενός ατόμου: για προσδιορισμό του πτώματος ύστερα από θάνατο σε ατύχημα ή σε μεγάλες καταστροφές (τρομοκρατία, πλημμύρες, σεισμοί), για έρευνες συγγένειας σε περιπτώσεις αξιώσεων κληρονομιάς από υποτιθέμενους συγγενείς.
  2. Εξαφάνιση ατόμων: δυνατότητα ταυτοποίησης του προφίλ του αφανισθέντος με τα διάφορα βιολογικά πειστήρια που θα ανακαλυφθούν στις έρευνες.
  3. Για την δημιουργία αρχείου σύγκρισης σε άτομα με επάγγελμα υψηλού κινδύνου (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, κατασκευαστές, κτλ.).

Η γενετική σας ταυτότητα δημιουργείται από το μοναδικό συνδυασμό 17 γενετικών δεικτών. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του γενετικού προφίλ είναι σύμφωνη με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές (FBI, Ευρωπαϊκό αρχείο), ενώ η κάθε ανάλυση, η ερμηνεία και η συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων, γίνεται προσωπικά από έναν ειδικό πραγματογνώμονα του εργαστηρίου μας.

DNA TEST ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Το DNA τεστ μητρότητας καθορίζει κατά πόσο μία γυναίκα είναι η βιολογική μητέρα ενός παιδιού. Αυτή η πληροφορία μπορεί να παραστεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις:

1) Για τον προσδιορισμό της βιολογικής μητέρας ενός απηγμένου ή εγκαταλελειμμένου παιδιού.

2) Για τον προσδιορισμό της βιολογικής μητέρας ενός υιοθετημένου παιδιού.

3) Για την επιβεβαίωση της μητρότητας σε παιδιά που έχουν συλληφθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση (εξακρίβωση ότι το σωστό έμβρυο εμφυτεύτηκε στη σωστή μητέρα).

4) Για την επιβεβαίωση της μητρότητας σε υποψίες αλλαγής ενός νεογνού στο μαιευτήριο.

DNA TEST ΑΔΕΛΦΩΝ

Το DNA τεστ αδερφών πληροφορεί αν δύο ή περισσότερα άτομα είναι αμφιθαλή αδέλφια, ετεροθαλή αδέλφια ή αν δεν υπάρχει καμία συγγένεια αίματος μεταξύ τους. Εφόσον η σύγκριση με τους υποτιθέμενους γονείς δεν είναι δυνατή, το τεστ αδερφών μπορεί να πληροφορήσει για τη γενετική συγγένεια δύο ατόμων. Ωστόσο, για την μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων η παράλληλη εξέταση του ενός γονέα ή θείου ή θείας, είναι επιθυμητή. Για την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας των αδερφών χρησιμοποιούνται από 17 έως 24 διεθνώς αποδεκτοί δείκτες. Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλές ή παραγγελία σχετικά με το Τεστ Αδερφιών επικοινωνήστε με το εργαστήριο μας.

Υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εξέτασης και σε δίδυμα αδέρφια.

Αντίστοιχα τεστ συγγένειας είναι Θείου –θείας, Παππού – Γιαγιας κλπ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Συνεργαζόμαστε με ειδικό εργαστήριο διεκπεραίωσης πραγματογνωμοσυνών στις υποθέσεις που χρειάζεται ανάλυση DNA, το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνεργασία τόσο με το νομικό, όσο και με το δικαστικό και αστυνομικό σώμα. Η διεθνής επιστημονική ομάδα των πραγματογνωμόνων στηριζόμενη στην πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία της, σας παρέχει όλες τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές, έρευνας και ανάλυσης DNA, ανίχνευσης βιολογικών στοιχείων (αίματος, σιέλου, σπέρματος, κλπ.), καθώς και υπηρεσίες ιατροδικαστικών πραγματογνωμοσυνών. Οι υπηρεσίες μας εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές της αστυνομικής, δικαστικής και ιδιωτικής έρευνας όπου οι επιστημονικές τεχνικές ανίχνευσης βιολογικού υλικού, ανάλυσης DNA και ερμηνείας εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι απαραίτητες. Στα εργαστήριά μας εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες μέθοδοι καθώς και οι πιο ευαίσθητες και εξειδικευμένες τεχνολογίες.

1) Ανίχνευση βιολογικού υλικού και προσδιορισμός της φύσης του (τεστ ανίχνευσης, αίματος, σπέρματος, σάλιου κτλ.)

2) Γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση του DNA με τη χρήση 17-24 γενετικών δεικτών και ανάλυση του Υ ανδρικού χρωμοσώματος και του μιτοχονδριακού DNA.

3) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τη χρήση υπερσύγχρονων λογισμικών στατιστικής ανάλυσης.

Ιατροδικαστικές Αναλύσεις DNA:

1) Εξαγωγή και ανάλυση ελάχιστων ποσοτήτων DNA από οποιοδήποτε πειστήριο (έγγραφα, όπλα, κουκούλες, ρούχα, εσώρουχα, τσίχλες, αποτσίγαρα, τρίχες, νύχια, προφυλακτικά, ποτήρια, οδοντόβουρτσες, χαρτομάντιλα, βιοψίες κ.α.).

2) Ερμηνεία πολύπλοκων και μεικτών γενετικών προφίλ.

DNA Τεστ κατά τη Μετανάστευση

Σε περιπτώσεις που η εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω των απαιτούμενων επισήμων εγγράφων τότε η εξέταση DNA είναι ο μόνος τρόπος για την επιβεβαίωση της βιολογικής ταυτότητας. Στις μέρες μας, λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος, απαιτείται σε όλο και περισσότερες υποθέσεις η ταυτοποίηση των βιολογικών δεσμών μεταξύ των μεταναστών. Συγκεκριμένα κατά τη μετανάστευση καθώς και κατά την επανένωση των μελών μίας οικογένειας κρίνεται πλέον απαραίτητη η πιστοποίηση της συγγενικής σχέσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών (Υπουργεία, Γραφείο Αλλοδαπών, Πρεσβείες, Προξενεία, Πρωτοδικεία). Η απόδειξη της βιολογικής συγγένειας παγκοσμίως, γίνεται μέσω των ταυτοποιήσεων DNA καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο εξακριβώνεται χωρίς αμφιβολία η βιολογική ταυτότητα.

No comments.