DRIVE THROUGH ΓΙΑ COVID TEST

DRIVE THROUGH ΓΙΑ COVID TEST

Υπηρεσία υπαίθριας λήψης δειγμάτων

Με γνώμονα πάντα τη δική σας ποιοτική εξυπηρέτηση και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ δημιούργησε την υπηρεσία Drive-Through COVID-19 test.

Αρκούν μόλις 5 λεπτά για να διενεργήσετε στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ το τεστ Covid-19, με τον πλέον εύκολο, άνετο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθετε καθόλου στους χώρους του ιατρείου αλλά να παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας.
Το εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρείου μας, θα αναλάβει να ολοκληρώσει την διαδικασία άμεσα με στόχο την απόλυτη ασφάλεια σας, καθώς σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (αποστάσεις, μάσκες, φίλτρα αέρα, σωστός αερισμός, τακτικές επαγγελματικές απολυμάνσεις, μέτρα καθαριότητας).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο 22410-39005

Ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας Drive-Through COVID-19 test
Για τη διενέργεια του τεστ, πρέπει να καλέσετε στο 22410-39005 και να κλείσετε ραντεβού. Το τεστ μπορεί να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 14:00. 

Πως γίνεται
Εισέρχεστε με το αυτοκίνητο σας στην είσοδο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ (Καναδά 95, Άγιος Νικόλαος, Ρόδος)
Ακολουθείτε την σήμανση και παρκάρετε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της υπαίθριας δειγματοληψίας, όπου το προσωπικό του ιατρείου μας θα κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας, χωρίς να χρειαστεί να κατεβείτε από το αυτοκίνητο σας. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον αριθμό σας ΑΜΚΑ.
Το προσωπικό του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΔΟΥ τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, θα λάβει το ρινοφαρυγγικό δείγμα για να διενεργηθεί το μοριακό τεστ, ενώ το γρήγορο ανριγόνου μπορεί να γίνει με ρινοφαρυγγικό, ρινικό ή σάλιο. 

Πως πληρώνω
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μετρητά, είτε ανέπαφα σε μηχάνημα POS. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να εξέλθετε από το αυτοκίνητό σας.

Πότε λαμβάνω τα αποτελέσματα του τεστ για Covid-19;
Τα αποτελέσματα μοριακού τεστ (PCR) είναι διαθέσιμα εντός 5 ωρών και του γρήγορου αντιγόνου (rapid antigen test) σε 15 λεπτά και θα σας αποσταλούν (στα Ελληνικά ή Αγγλικά) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας. Επίσης, θα δηλωθεί από το εργστήριο το αποτέλεσμα στο ΗΔΙΚΑ. Έπειτα, εισέρχεστε στην πλατφόρμα e-gov.gr και κατεβάζετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή το εκτυπώνετε.

Πόσο κοστίζει το τεστ;
Το κόστος του μοριακού τεστ (PCR) είναι διατιμημένη και κοινή σε όλη την Ελλάδα και ανέρχεται στα 47€ και το γρήγορο τεστ αντιγόνου (rapid) κοστίζει €10.

Ποιος μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας;
Το τεστ Covid-19 μπορεί να διενεργηθεί σε παιδιά και ενήλικες.

Μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τεστ;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προεγγραφή όλων των ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Drive-Through COVID-19 test.

Outdoor sampling service

Always guided by your quality service and reliable provision of high level health services, IATRIKO RODOU Medical laboratories created the Drive-Through COVID-19 test service.

Just 5 minutes are enough to perform the Covid-19 test at RHODES MEDICAL Laboratories, in the easiest, most comfortable, fast and reliable way, without having to enter the doctor’s office at all but stay in your car.
The specialized staff of our practice will undertake to complete the procedure immediately with the aim of your absolute safety, as in any case all the prescribed safety measures are observed (distances, masks, air filters, proper ventilation, regular professional disinfection, cleaning measures).
For more information or clarifications please call our helpdesk 22410-39005

Operating hours of the Drive-Through COVID-19 test service
To take the test, you must call 22410-39005 and make an appointment. The test can be done Monday to Friday from 07:30 to 14:00.

How is it done?
Enter with your car at the entrance of IATRIKO RODOU Medical laboratories (95, Canada str., Agios Nikolaos region, Rhodes isl.)
Follow the markings and park in the specially designed outdoor sampling area, where the staff of our office will identify your details, without having to get out of your car. It is necessary to have your ID or Passport with you.
RHODES MEDICAL staff, observing all safety rules, will take the nasopharyngeal sample to perform the molecular test, while the fast anrigon can be done with nasopharyngeal, nasal or saliva.

How I pay
Payment can be made either in cash or contactless at a POS machine. In any case you will not be asked to get out of your car.

When do I receive test results for Covid-19?
The results of molecular test (PCR) are available within 5 hours and the rapid antigen (rapid antigen test) in 15 minutes and will be sent to you (in Greek or English) at the email address you stated during your pre-registration. The result will also be declared at oficial state  web platform IDIKA. After that, you can enter in e-gov.gr platform and download the certificate electronically or print it.

How much does the test cost?
The cost of the molecular test (PCR) is priced to € 47 and the cost of rapid antigen test is €10 and are common throughout Greece.

Who can use the service?
The Covid-19 test can be performed on children and adults.

Can more than one test be performed at a time?
Yes, provided that all people wishing to use the Drive-Through COVID-19 test service have been pre-registered.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ – BOOK YOUR APPOINTMENT NOW FILLING THE FOLLOWING FORM::