Ραντεβού για COVID-19 TEST Appointment

Ραντεβού για COVID-19 TEST Appointment

Για τη διενέργεια του τεστ, καλέστε μας στο 22410-39005 ή συμπληρώστε τη διπλανή φόρμα επικοινωνίας και να κλείσετε ραντεβού. Τα τεστ Rapid και PCR διενεργούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 12:00. Για τη διενέργεια του τεστ σε ώρες εκτός λειτουργίας του ιατρείου, υπάρχει επιπλέον κόστος €10 ανά τεστ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρείου μας, θα αναλάβει να ολοκληρώσει την διαδικασία άμεσα με στόχο την απόλυτη ασφάλεια σας, καθώς σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (αποστάσεις, μάσκες, φίλτρα αέρα, σωστός αερισμός, τακτικές επαγγελματικές απολυμάνσεις, μέτρα καθαριότητας).

Τα αποτελέσματα του γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid antigen test) τεστ είναι διαθέσιμα σε 20 λεπτά ενώ του μοριακού (PCR) εντός 5 ωρών και θα σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας.

Τα αποτελέσματα μπορούν να σταλούν στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά εάν το επιθυμείτε.

Το κόστος  είναι διατιμημένo και κοινό σε όλη την Ελλάδα και ανέρχεται στα 10€ για το γρήγορο τεστ αντιγόνου (rapid) και στα 60€ για το μοριακό (PCR)

    You must call 22410-39005 or fill in the  contact form and make an appointment. The test can be done Monday to Friday from 07:30 to 19:00. For the test during non-operating hours of the Medical Laboratory, there is an additional cost of €10 per test.

    The specialized staff of our practice will undertake to complete the procedure immediately with the aim of your absolute safety, as in each case all the prescribed safety measures are observed (distances, masks, air filters, proper ventilation, regular professional disinfection, cleaning measures).

    The results of the rapid antigen test are available in 20 minutes while the molecular (PCR) test within 5 hours and will be sent to the email address you stated during your pre-registration.

    The results can be sent in Greek or in English if you wish.

    The cost is priced and common throughout Greece and amounts to €10 for the antigen test (rapid) and €60 for the molecular (PCR)