ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Οι χοληστερίνες και τα λιπίδια είναι απο τις βασικές ουσίες που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την μεταφορά ενέργειας και είναι δομικά στοιχεία των κυττάρων και των βιταμινών.

Οι τιμές που μετράμε στο αίμα είναι το άθροισμα:

  • διατροφικής προέλευσης
  • ενδογενούς παραγωγής – μεταβολισμού
  • Χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητοι δείκτες καρδιαγγειακύ κινδύνου και στένωσης των αγγείων καθώς και
  • εκδήλωσης αποφρακτικών νόσων καρδιάς (έμφραγμα του μυοκαρδίου), εγκεφάλου (εγκεφαλικό), πνευμόνων (πνευμονική εμβολή).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στην εκτίμηση πιθανής δυσλιπιδαιμίας και τον υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου, απαιτείται η μέτρηση πολλαπλών παραμέτρων. Στο λιπιδαιμικό προφίλ ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι βασικές παράμετροι ή το σύνολο των εξετάσεων που ακολουθούν:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Χοληστερίνη (Chol)
Είναι το σύνολο της λαμβανόμενης από την διατροφή (αποκλειστικά από ζωικά παράγωγα διατροφικής) και της ενδογενούς παραγόμενης από το ήπαρ. Σε μια αναλογικά υγιεινή διατροφή, η διατροφική συμμετοχή συνήθως είναι 20-25 % της ολικής, στατιστικά κύρια πηγή είναι τα τυριά και γενικά τα γαλακτοκομικά και κατόπιν τα λιπαρά κρέατα.

Χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας (HDL)
Είναι η προστατευτική – “καλή” χοληστερίνη την οποία θέλουμε όσο το δυνατό υψηλότερη. Η ρύθμιση της γίνεται μέσα από καλή διατροφή, απο την άσκηση (περπάτημα) αλλά και με τη διακοπή του καπνίσματος.

Χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας (LDL)
Είναι η βλαπτική – “κακή” χοληστερίνη την οποία και ρυθμίζουμε κυρίως διατροφικά (αποφυγή ζωϊκών λιπαρών) και στη συνέχεια φαρμακευτικά, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τριγλυκερίδια (Trig)
Είναι τα λιπίδια τα οποία εξαρτώνται ιδιαίτερα από τη διατροφή και τα λιπαρά που καταναλώνουμε. Πέραν της σημασίας τους για το καρδιαγγειακό, πιθανά υψηλές τιμές τους αξιολογούνται ως δείκτης μεταβολικής διαταραχής και κινδύνου της παγκρεατικής λειτουργίας.

Ολικά λιπίδια (Total lipids)
Είναι το σύνολο των λιπιδίων τα οποία συσχετίζονται με αθηρωματική νόσο – καρδιαγγειακό κίνδυνο και μεταβολική διαταραχή.

Αθηρωματικός δείκτης
Είναι η αναλογία της χοληστερίνης προς την HDL και δείχνει το βαθμό κατά τον οποίο η HDL προστατεύει αποτελεσματικά τα αγγεία από την ολική χοληστερίνη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Λιπορωτεΐνη-α Lp(a)
Ανεξάρτητο λιπίδιο που αποτελεί πρόσθετο δείκτη κινδύνου αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακής νόσου. Χρησιμοποιείται σαν επιπλέον στοιχείο στην αξιολόγηση της πιθανής παθογένειας των χοληστερινών και τριγλυκεριδίων.

Χοληστερίνη πολύ υψηλής πυκνότητας (VLDL)
Κλάσμα των χοληστερινών, το οποίο αξιολογείται ανεξάρτητα σαν δείκτης κινδύνου καρδιαγγειακών – μεταβολικός δείκτης.

Απολιποπρωτεΐνη Α1 (Apo-A1)
Δίνει πρόσθετη εικόνα για την προστατευτική ικανότητα της HDL.

Απολιποπρωτεΐνη Β (Apo-B και Apo-B100)
Δίνει πρόσθετη εικόνα για τη βλαπτικότητα της LDL.

Απολιποπρωτεΐνη Ε (Apo-E)
Αξιολογείται για την εκτίμηση συγκεκριμένων τύπων δυσλιπιδαιμίας και την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικής αγωγής με στατίνες.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ
CRP υψηλής ευαισθησίας / Ινωδογόνο / Ομοκυστεϊνη Δείκτες ενδοαγγειακής φλεγμονής
Γονιδιακός έλεγχος θρομβοφιλίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΛΗΨΗ ΣΤΑΤΙΝΩΝ
Τρανσαμινάσες ALT/AST έλεγχος φαρμακευτικής προσβολής ήπατος
CPK έλεγχος έλεγχος φαρμακευτικής προσβολής μυών – ραβδομυόλυση
.
ΜΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

Οι ακόλουθοι έλεγχοι γίνονται για την εκτίμηση αθηρωματικής νόσου με κριτήρια – αξιολόγηση ηλικίας και προσωπικού – οικογενειακού ιστορικού

Υπέρηχος triplex Καρδιάς
Υπέρηχος Triplex Καρωτίδων

No comments.